Trịnh Hồng Chi
April 24, 2018
128 views
$ 400,000.00 USD
thumb
thumb
Location
đà Lạt » Viet Nam
Description

- 17.000 m2 (khoảng 4.1 / 2 mẫu Anh) ở tỉnh Lâm Đồng. Cà phê robusta và cà phê Mô ka cùng với 30 loại trái cây nhiệt đới như Mắc ca, Bơ, Mít, Sầu riêng, Dừa, Hồng v.v...

- Chăn nuôi bao gồm gà tây, ch

...View More
Categories:
Be the first person to like this